Our mission is to develop green products that will aid in re-engineering the rizosphere, with resultant increase in crop health and production.

Ons missie is on groen produkte te ontwikkel wat sal bydra tot die herstel van die rizosphere, en sal lei tot die verbetering van gewasse gesondheid en produksie.