Bevat Bacillis megaterum, Azospirilium brasilense, Azotobacter
  croococcum
Stikstof en fosfaat beskikbaar stelling
Bevat C, H, O, N, P, K, S en mengsel van spoorelemente en vitamienes in
  gebalanseerde vorm
Bevat bio-opneembare kalsium en Silikoon, asook fulviensuur en humate
Sterker en gesonderplante wat Fusarium onderdruk en siekte weerstand van
  plante verhoog
Lewer optimale bron van nutriente
Dekomposteer plantreste
Produseer humus
Arobiese produk en werk goed in goed deurlugte gronde
Dien toe met plant @ 5000 ml per hektaar op droeland en 10,000ml per ha op
  besproeiing, werk in grond in met ploeg binne 3 ure na toegedien. Of was in
  grond in met spilpunt vir geen-bewerking. Dien toe 10 tot 14 dae voor plant.
Verskaf 130 tot 150 kg N, en 60 tot 80kg P
Grond vereistes - C van 1 tot 2%, en pH van 5,8 tot 8,5.
Bio-organiese produk - veilig om te gebruik
Verbeter grondstruktuur
Contents include live Bacillus megaterum, Azospirilium brasilense,
  Azotobacter croococcum
N and P fixing
Optimize nutrient uptake
Decompose straw
Produce humus
Aerobic product that works well in aerated soils
Contents include C,H,O,N,P,K,S, Zn, Mn, Cu, B, Mo, Mg, Vitamins and
  other Micro-nutrients in balanced form
Apply @ 5,000 ml per ha on dry land and 10,000ml - irrigation. Apply 10 to 14 days before planting and plow into soil within 3 hours of application.
  Or drench into soil with pivot 10 to 14 days before planting.
Product produces healthier plants that are resistant to Fusarium,
  Scloretinia, Grey leave spot and other pathogens.
Mixable with all insecticides and weed killers
May be used in combination with fungicides
Biological product and is safe but not for drinking
Suitable for spraying and pivot drenching