Bevat Bradyrhizobium Japonikum en azospirilium
   brasilense
Stikstofbinding op sojabone gee sterker en gesonder plante 
   wat meer siektebestand is
Toename in wortel massa
Bevat C, H, O, N, P, K, S en mengsel van spoorelemente en
   vitamienes in gebalanseerde vorm
Bevat bio-opneembare kalsium en Silikoon, asook
   fulviensuur en humate
Dien toe met plant @ 350 ml per hektaar en weer net voor
   blom @ 350 ml per ha
Bio-organiese produk - veilig om te gebruik
Verbeter grondstruktuur
Contents - Bradyrhixobium japonikum and Azospirillium
   Brasilense
Product gives Nitrogen fixing on soybeans for healthier
   plants that is more disease resistant
Apply @ 350 ml per hectare with planter and again at flowering
   @ 350 ml /ha
Bio-organic product that is safe to use
Soil structure enhancer
Contains C, H, O, N, P, K, S, and trace elements in
   balanced ratio with fulvic acid and humates
Bio-organic product that is safe to use