Bevat Bacillus Laterosporus
Bevat C, H, O, N, P, K, S, magnesium, en ander
   spoorelemente in gebalanseerde vorm asook vitamienes
Sterker en gesonder plante
Verhoog opbrengs
Sterker en gesonder plante wat beskerming bied teen
   saadgedraagte swamme
Bevorder wortel ontwikkeling
Breek organiese material af na stikstof wat vir die plant
   opneembaar is
Biologies-organiese produk
Veilig vir gebruik
Verbeter grondstruktuur
Spuit 3 weke na opkoms as blaarvoeding @ 500ml per hektaar
Beheer Fusarium @ 2000ml per hektaar
Live Bacillus Laterosporus
Organic mater breakdown to Nitrogen with a increase in
   plant health and production
Increase in root-mass
Contents include C,H,O,N,P,K,S, Zn, Mn, Cu, B, Mo, Mg,
   Vitamins and other Micro-nutrients in balanced form
Apply @ 350 ml per ha in plant furrow or 100 ml per 25 kg
   seed treatment
Apply 3 weeks after emerging plants @ 500 ml per ha
Product produces healthier plants that are resistant to
   Fusarium, Scloretinia, Grey leave spot and other pathogens.
Mixable with all insecticides and herbicides
Do not use in combination with fungicides
Biological product and is safe but not for drinking
Suitable for spraying and pivot drenching
Controls Fusarium @ 2000ml per hectare