Bevat Azospirilium Brasilense
Stikstof beskikbaar stelling op gewasse deur grond te verryk
   met N uit atmosferiese N  verkry (tot 180 kg N)
Kan in warm somer maande stikstof beskikbaar stel - werk goed
   in temp bo 30 grade C
Bevat C, H, O, N, P, K, S en mengsel van spoorelemente en
   vitamienes in gebalanseerde vorm
Bevat bio-opneembare kalsium en Silikoon, asook fulviensuur en
   humate
Dien toe 4 weke na plant @ 350 ml per hektaar en weer net voor
   blom @ 350 ml per ha
Verbeter grond struktuur
Sterker en gesonder plante wat meer siektebestand is
Mengbaar met insek-doders en onkruid-doders
Mengbaar met fungi-doders-organiese produk - veilig om te
   gebruik
Contents - live Azospirilium Brasilense. Nitrogen fixing even
   with temperatures above 30 degrees C
Contents include C,H,O,N,P,K,S, Zn, Mn, Cu, B, Mo, Mg,
   Vitamins and other Micro-nutrients in balanced form
Apply @ 350 ml per ha 4 weke after germination and repeat
   with 350 ml per ha with first flowers
Product produces healthier plants that are resistant to
   Fusarium, Scloretinia, Grey leave spot and other pathogens.
Mixable with all insecticides and herbicides
Can be used in combination with fungicides but then not to
   include Gliotermo
Biological product and is safe but not for drinking
Suitable for spraying and pivot drenching