Bevat Micorrheza en Trichoderma Harzianum
Fosfaat beskikbaar stelling
Bevat C, H, O, N, P, K, S en mengsel van spoorelemente en
   vitamienes in gebalanseerde vorm
Bevat bio-opneembare kalsium en Silikoon, asook
   fulviensuur en humate
Dien toe met plant @ 350 g per hektaar
Moet nie meng met fungi-doders nie
Mengbaar met onkruid en insek-doders
Bio-organiese produk - veilig om te gebruik
Verbeter grond struktuur
Contents - Micorrheza  and Trichoderma Harzianum
Rootdevelopment
P- fixer
Contents include C,H,O,N,P,K,S, Zn, Mn, Cu, B, Mo, Mg,
  Vitamins and other Micro-nutrients in balanced form
Apply @ 350 g per ha in plant furrow of 100 g per 25 kg
  seed treatment
Product produces healthier plants that are resistant to
  Fusarium, Scloretinia, Grey leave spot and other pathogens.
Mixable with all insecticides and herbicides
Do not use in combination with fungicides
Biological product and is safe but not for drinking
Suitable for spraying, pivot drenching