To work directly with farmers in training and using biological products to increase yields and to produce healthier crops, with less contamination of the environment.

Om direk met boere te werk in opleiding en in gebruik van ons biologiese produkte om opbrengste te verbeter en gesonder gewasse te produseer met minder besoedeling van die omgeweing.